1. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Chúng tôi cam kết không mua bán trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba. Thông tin cá nhân khách hàng thu thập được sẽ chỉ sử dụng trong nội bộ Công ty hoặc các Công ty trong hệ thống chúng tôi.
- Những thông tin chúng tôi có thể thu thập và xử lý bao gồm: những thông tin bắt buộc và có quyền lựa chọn được cung cấp tại thời điểm đăng ký sử dụng để phục vụ cho các giao dịch sau này.
- Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau đây:
• Xử lý đơn đặt hàng, thông báo về việc giao hàng, hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
• Giao sản phẩm bạn đã đặt mua trên trang web của chúng tôi.
• Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến việc thanh toán trực tuyến.
• Để bạn tham gia và tương tác với các dịch vụ của chúng tôi cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.
• Đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày theo một cách thức hiệu quả nhất cho bạn và cho máy tính của bạn.
• Cung cấp thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi hay chúng tôi cảm thấy có thể bạn quan tâm đến.
• Thông báo về những chương trình hoặc thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi.
- Bạn có thể từ chối nhận các thông tin khuyến mãi/tiếp thị bằng cách sử dụng tính năng hủy đăng ký trong các thông báo mang tính chất quảng cáo của chúng tôi.


2. CẬP NHẬT VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN
- Bạn có thể cập nhật thông tin của mình bất cứ lúc nào khi đăng nhập vào tài khoản cá nhân đã đăng ký trên trang web của chúng tôi.
- Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.


3. BẢO MẬT THÔNG TIN
- Chúng tôi đảm bảo mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu trữ an toàn trên hệ thống của chúng tôi.
- Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ những công ty có hợp đồng liên kết với chúng tôi về giao nhận sản phẩm bạn đã đặt mua trên trang web của chúng tôi.
- Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn các nguy cơ về tính mạng, sức khỏe hay cho mục đích thi hành pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết tuân thủ các điều luật và nguyên tắc về bảo mật Quốc gia.


4. THU THẬP DỮ LIỆU MÁY TÍNH
- Khi bạn ghé thăm trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động lưu trữ thông tin trình duyệt của bạn. Bao gồm:
• Loại trình duyệt;
• Địa chỉ IP;
• Những trang, mục bạn đã ghé thăm;
• Thời gian, ngày tháng truy cập và các số liệu thống kê khác.
- Những dữ liệu này không liên quan gì đến thông tin cá nhân mà chỉ để chúng tôi thống kê, đánh giá cho việc cải thiện và nâng cấp các sản phẩm cũng như trang web mà chúng tôi cung cấp.


5. CÁC QUYỀN CỦA BẠN
- Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Chúng tôi thường sẽ thông báo tới bạn (trước khi thu thập dữ liệu của bạn) nếu chúng tôi có ý định sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích như vậy. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách kiểm tra những thông tin trong các ô thuộc biểu mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể thực thi quyền của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.
- Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập một liên kết bất kỳ đến các trang web nào khác, xin vui lòng lưu ý rằng các trang web đó có các Chính sách riêng tư riêng của họ và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với các chính sách này.


6. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
- Chúng tôi có quyền chỉnh sửa và thay đổi chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào.
- Những thay đổi về chính sách này đều được đăng tải công khai trên trang web của chúng tôi.
Chúng tôi sẵn lòng tiếp nhận các câu hỏi, đánh giá và yêu cầu liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này. Để được giải quyết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài:
1900636908.