1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEB:
- Phạm vi sử dụng trang web của bạn bao gồm truy cập, tìm kiếm thông tin, mua hàng hoặc đăng ký để sử dụng trang web.
- Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng trước khi bắt đầu sử dụng trang web của chúng tôi.
- Chúng tôi sẽ cấp một tài khoản (Account) sử dụng để khách hàng có thể mua sắm trên website trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Bên cạnh đó, bạn cần thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do không tuân thủ quy định.
- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của bạn mà không cần báo trước.
- Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều kiện và điều khoản được nêu dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các điều kiện, điều khoản trước khi sử dụng trang web. Trong trường hợp không đồng ý với những điểm trên, bạn có thể ngừng truy cập.


2. CÁC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VỀ MUA BÁN
2.1. Quy định về khách hàng
- Người truy cập vào website của chúng tôi phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
- Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

2.2. Hình thức mua hàng
- Khi đặt hàng, bạn phải cung cấp đầy đủ những thông tin đã được quy định để phục vụ cho việc thanh toán và giao nhận hàng.
- Khi đã chọn sản phẩm, bạn sẽ được thông báo về những chi phí phải trả, bao gồm cả thuế giá trị hàng hoá, dịch vụ và phí vận chuyển (nếu có).
- Mọi chi phí sẽ được trả bằng tiền tệ có hiệu lực ở Việt Nam.
- Bạn có thể thanh toán thông qua hình thức trả trước qua các dịch vụ do ngân hàng cung cấp, hoặc trả trực tiếp khi nhận hàng (COD).
- Nếu thanh toán bằng thẻ, bạn phải là người có đầy đủ thông tin về thẻ hoặc tài khoản thanh toán. Thẻ hoặc tài khoản phải có đủ tiền để trả các khoản thanh toán được đề xuất bởi chúng tôi. Tuỳ vào kết quả kiểm tra tín dụng, chúng tôi có thể để nghị một số hình thức thanh toán khác phù hợp cho bạn.
- Khi bạn gửi đơn hàng qua trang web, bạn đã đồng ý với những Điều khoản và điều kiện này tại thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng của bạn chính thức có hiệu lực khi nhận được Xác nhận đơn hàng từ chúng tôi.
- Cho đến trước khi xác nhận đơn hàng, bạn có quyền từ chối tiến hành đơn hàng hoặc huỷ đơn hàng đó và chúng tôi sẽ hoàn trả lại những khoản đã được thanh toán cho đơn hàng đó.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo giá cả đã được đưa ra là chính xác. Trong một số trường hợp bất khả kháng, nếu giá của sản phẩm thay đổi, chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với bạn để xác nhận thông tin.
- Nếu bạn nhận ra những sai phạm trong đơn hàng của mình sau khi đã xác nhận với chúng tôi, vui lòng liên hệ đến tổng đài:
1900636908. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo là có thể sửa đổi đơn hàng đúng theo yêu cầu của bạn.
2.3. Giao hàng
- Chúng tôi chỉ bắt đầu thực hiện giao sản phẩm cho bạn khi đơn hàng đã được xác nhận.
- Sản phẩm sẽ được giao đến địa điểm bạn yêu cầu trong khoảng thời gian đã được thoả thuận trong đơn hàng (hoặc được cập nhật trong Xác nhận đơn hàng).
- Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết trong trường hợp giao hàng chậm trễ trong phạm vi pháp luật cho phép. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, thiệt hại hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.
- Khi hàng được giao, vui lòng kiểm tra lại sản phẩm trước khi ký nhận hàng. Bạn nên giữ lại biên lai phòng trường hợp cần khiếu nại với chúng tôi về sản phẩm đã mua.
- Vui lòng lưu ý có một số địa điểm chúng tôi không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo qua các thông tin liên lạc đã được bạn cung cấp và sắp xếp huỷ đơn hàng hoặc giao tại một địa chỉ khác trong thoả thuận mới.
- Trong trường hợp bạn không thể nhận hàng theo đúng thoả thuận, chúng tôi sẽ cố gắng cố gắng gửi hàng lại trong điều kiện cho phép, hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp công ty vận chuyển để nhận hàng.

2.4. Huỷ bỏ đơn hàng
2.4.1. Từ phía công ty:

- Chúng tôi sẽ tự huỷ bỏ đơn hàng nếu như sản phẩm không có sẵn vì bất kỳ lí do gì.
- Chúng tôi sẽ báo cho bạn biết nếu trường hợp đó xảy ra và hoàn trả các chi phí mà bạn đã trả thông qua hình thức bạn đã sử dụng để thanh toán đơn hàng.

2.4.2. Từ phía khách hàng:
- Nếu bạn muốn huỷ đơn hàng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua các hình thức liên lạc đã được cung cấp ở mục Liên hệ.
- Bạn không phải trả bất kỳ khoản phí huỷ đơn hàng nào nếu hàng chưa được chuyển đi.
Trong trường hợp hàng đã chuyển đi, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn trực tiếp.


3. CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG
- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện một giao dịch nào do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những tai nạn không thể tránh khỏi, các hành động của bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn trong tin tặc, các nhà cung cấp, chính phủ, thuộc chính phủ, cơ quan đa quốc gia hay các chính quyền địa phương), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, buôn lậu, bắt bớ, hạn chế hay cầm tù của cơ quan có thẩm quyền, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, bão táp, lũ lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, sự cố máy móc, phần mềm của một bên thứ ba, gián đoạn hoặc vấn đề về việc cung cấp tiện ích công cộng (bao gồm điện, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt hoặc không có khả năng để lấy sản phẩm, vật liệu, thiết bị, hay vận chuyển, mặc cho những trường hợp đó có thể lường trước được.
- Bên mua hoặc bán có thể chấm dứt hợp đồng ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho bên kia biết khi các trường hợp nêu trên kéo dài 2 ngày làm việc hoặc hơn. Trong trường hợp này, không bên nào sẽ chịu trách nhiệm cho bên nào cả khi hợp đồng được chấm dứt (ngoài trường hợp hoàn trả lại tiền đã được thanh toán nhưng chưa nhận sản phẩm).
- Nếu chúng tôi có hợp đồng giao các sản phẩm giống nhau hoặc tương tự cho nhiều hơn một khách hàng và chúng tôi không thể thực hiện nghĩa vụ giao hàng vì trường hợp bất khả kháng, chúng tôi có toàn quyền quyết định sẽ thực hiện hợp đồng nào và thực hiện đến mức độ nào.
- Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định về các giải pháp chúng tôi áp dụng trong việc đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng bất chấp trường hợp bất khả kháng.


4. ĐĂNG TẢI NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB
- Bất cứ thời điểm nào bạn đăng tải nội dung hoặc bình luận, liên lạc với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi, bạn đều phải chịu trách nhiệm pháp lý với phát ngôn của mình cũng như bồi thường cho chúng tôi khi có sai phạm. Nếu bạn vừa là người tiêu dùng vừa là người dùng trang web của chúng tôi, điều này đồng nghĩa bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại và tổn hại do những sai phạm trong cam kết của bạn gây ra.
- Bất kỳ nội dung nào bạn đăng tải trên trang web của chúng tôi đều được xem là không bảo mật, không độc quyền và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, đóng góp và tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ nội dung nào dưới bất kỳ mục đích gì. Chúng tôi cũng có quyền tự do sử dụng các ý tưởng, khái niệm, hiểu biết cũng như các kỹ thuật cho các mục đích bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc phát triển, sản xuất, tiếp thị sản phẩm kết hợp với các thông tin này.
- Chúng tôi có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bên thứ ba khi họ khẳng định nội dung bạn đăng tải trên trang của chúng tôi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.
- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý nào với bên thứ ba bất kỳ trước các nội dung hoặc tính chính xác của nội dung do những người dùng trên trang web của chúng tôi đăng tải.
- Chúng tôi có quyền gỡ bỏ những bài đăng mà theo chúng tôi là không phù hợp với tiêu chuẩn nội dung đã được nêu trong mục Chính sách Sử dụng chấp nhận được của chúng tôi.
- Những quan điểm do các người dùng khác nhau trên trang web của chúng tôi trình bày không đại diện cho quan điểm và giá trị của chúng tôi.


5. QUẢNG CÁO TRÊN TRANG WEB
Chúng tôi sẽ nỗ lực để tuân theo bất ký quy định nào liên quan đến trang web được ban hành bởi Cục Quản lý Tiêu chuẩn Quảng Cáo và được quy định bởi Luật Quảng Cáo 2012 của Việt Nam.

6. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
- Điều khoản sử dụng này sẽ không bao gồm ràng buộc trách nhiệm của chúng tôi đối với các trường hợp tử vong hoặc tổn thương do sự sơ suất, gian lận hoặc bao che gian lận, hoặc các trách nhiệm pháp lý khác, trừ khi pháp luật có quy định khác.
- Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, cam kết, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng vào trang web hay bất kỳ nội dung nào trong trang web của chúng tôi, dù chính thức hay không chính thức.
- Nếu người truy cập là nhà kinh doanh, xin đặc biệt lưu ý, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về: tổn thất lợi nhuận, doanh số bán hàng, kinh doanh, hoặc doanh thu; gián đoạn trong kinh doanh; mất các khoản tiết kiệm dự tính; mất cơ hội kinh doanh, uy tín hoặc danh tiếng; hoặc các tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc để lại hậu quả.
- Nếu người truy cập là người tiêu dùng, vui lòng không sử dụng trang web chúng tôi vào mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào khác. Chúng tôi không có trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, việc kinh doanh, danh tiếng hoặc mất cơ hội kinh doanh của bạn.
- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do virus gây ra, tấn công DDoS hoặc những thứ gây hại về mặt kỹ thuật khác có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của bạn do việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi để tải các nội dung trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào liên kết với nó.


7. SỬA ĐỔI TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN
- Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều kiện và điều khoản vừa được nêu.
- Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm và lược bỏ bất kỳ phần nào trong mục này tại bất cứ thời điểm nào. Vui lòng đọc kỹ các điều kiện, điều khoản trước khi sử dụng trang web. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay từ khi được đăng tải trên trang web mà không cần khai báo trước. Truy cập vào trang web sau khi có những thay đổi về Điều kiện và Điều khoản đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều kiện và điểu khoản đã được chỉnh sửa.
- Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra các mục trên website để thường xuyên cập nhật những thay đổi của chúng tôi.


8. HIỆU LỰC
- Các điều khoản và điều kiện này được áp dụng cho tất cả các hoạt động trên trang web của chúng tôi, bao gồm cả hoạt động mua hàng.
- Các điều kiện và điểu khoản ở đây có ảnh hưởng đến quyền pháp định của bạn (bao gồm cả quyền yêu cầu hàng hoá mua từ doanh nghiệp phải đúng theo mô tả của nó, phù hợp với mục đích sử dụng và chất lượng đạt yêu cầu) và khống chế, chi phối bất cứ điều khoản nào từ phía khách hàng đề ra.
- Không có bất kỳ điều khoản hay thay đổi nào khác trong nội dung Điều khoản và Điều kiện trên mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi.
Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện trên và các nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các quy định này, quý khách hàng có quyền gửi khiếu nại/khiếu kiện lên Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để giải quyết.